Arfbais - CASTLEVINICA.COM

Arfbais

 

Mae'r arfbais las yn darlunio griffin euraidd mewn ystum rhemp yn dal clwstwr o rawnwin. Mae symbolaeth y griffin yn golygu dewrder, herfeiddiad, gwyliadwriaeth a gwarcheidwad y trysor. Mae'r ystum rhemp yn golygu parodrwydd i ymladd. Mae'r trwyth glas yn golygu anrhydedd, enwogrwydd, gonestrwydd, teyrngarwch a sefydlogrwydd. Mae'r trwyth metel aur yn golygu mawredd, enw da, goruchafiaeth, urddas a chyfoeth ac fe'i dyfernir am rinweddau arbennig. Mae'r clwstwr yn cynrychioli prif gangen pobl Vinica yn symbolaidd.

Cysylltiadau:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj