Chwedl Castell Vinica - CASTLEVINICA.COM

Chwedl Castell Vinica

Ar adeg bygythiad Twrci, cymerodd Uskok loches yn Vinica dan esgus ffoi o'r Twrciaid. Fe esgusodd ei fod yn Gristion ac yn ffrind, ond mewn gwirionedd roedd yn ysbïwr Twrcaidd! Pan ddaeth pobl Vinica i wybod, fe wnaethant ei chwarteru.
Yna, un diwrnod, ymddangosodd y marchfilwyr Twrcaidd ar ochr Croateg afon Kolpa, a ffodd grŵp bach o bobl o Vinica i fryn Žeželj i ymweld ag eglwys Sv. Mary i ddod o hyd i help. Fe gerddon nhw o amgylch yr eglwys, fel mewn gorymdaith, a gweddïo am amddiffyniad. Roedd y Twrciaid a welodd yr orymdaith hon yn meddwl bod byddin fawr wedi ymgynnull ac felly fe wnaethant ffoi o'r ardal. Mewn diolchgarwch i Mair, penderfynodd pobl Vinica wneud pererindod i Žeželj bob blwyddyn, sydd bellach yn ddefod y maent yn ei gwneud heddiw!

Cysylltiadau:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj